Sheraton Miyako Hotel Tokyo
 Aviaticka 1092/8, Prague 161 00, Czech Republic
1 Chrome-1-50 Shirokanedai, Minato City
Tokyo, 108-8640, Japan